Filmy instruktażowe

Konfigurowanie zdarzeń

Aby skonfigurować lub zmienić zdarzenia, najpierw przejdź do menu ustawień. Tutaj wybierz zakładkę wydarzenia. Teraz możesz edytować istniejące zdarzenia za pomocą ikony ołówka lub dodać
nowe wydarzenie za pomocą niebieskiej ikony plus w lewym dolnym rogu menu. Po wybraniu jednego z nich można w nich określić całą liczbę ustawień powiadomień; nazwę i typ powiadomienia,
kiedy powiadomienie powinno być aktywne, do których trackerów się odnosi, które wiadomości powinny
być wysłane i ustawienia dotyczące określonego typu powiadomienia, takie jak szybkość dla powiadomienia typu “Przekroczenie prędkości”. Możesz także ustawić opcję “Ukryj automatycznie” w sekcji “Powiadomienia o zdarzeniu”. Jest to wskazane, aby zapobiec wypełnianiu ekranu przeglądarki powiadomieniami. Aby zapisać powiadomienia, kliknij przycisk “Zapisz” u dołu menu “Ustawienia powiadomień”.
Wskazówka: W wyświetlonym przeglądzie przechowywanych zdarzeń można łatwo sprawdzić, czy jest on aktywny i które powiadomienia zostały ustawione.

generowanie raportów

Możesz generować raporty za pomocą menu “Raporty”. Możesz rzucić to menu na pierwszy plan przechodząc do zakładki “Obiekty” po lewej stronie, klikając ikonę ustawień konkretnego trackera, a następnie wybierając “Raporty”. Możesz także kliknąć ikonę “Raporty” na pasku menu u góry ekranu. W menu “Raporty” możesz wybrać, dla którego trackera chcesz utworzyć raport, czy chcesz dołączyć geofence, określić datę i godzinę oraz, co bardzo ważne, typ raportu. Następnie możesz wygenerować jednorazowy raport, klikając przycisk “Utwórz” lub dodając nazwę raportu, a następnie klikając przycisk “zapisz” raport cykliczny. Ta ostatnia opcja zapewnia wysłanie raportu na adres e-mail, który zostanie podany przez Ciebie codziennie lub co tydzień.

Raport o przebiegu

Jeśli chcesz szybko zażądać informacji nt. przebiegu trackera, przejdź do menu raportów. Następnie wybierz żądany tracker, datę i godzinę, dla których chcesz znać przebieg, rodzaj i format raportu. Aby uzyskać przegląd przebiegu, odpowiedni jest rodzaj raportu “Informacje ogólne”. Możesz określić preferencje wydruku html lub excel. Jeśli jesteś zadowolony z wyboru, kliknij “Utwórz”, aby wygenerować raport. Wskazówka: jeśli chcesz wydrukować jednocześnie kilka trackerów, typ raportu “Informacje ogólne (połączone)” jest wyraźniejszy.

Zmiana strefy czasowej

W niektórych przypadkach czas portalu nie jest automatycznie ustawiany z czasu letniego na
czas zimowy lub odwrotnie. Czas środkowoeuropejski (UTC + 1) ma zastosowanie do Polski i środkowoeuropejski czas letni (UTC + 2) na czas letni. Aby to zmienić, przejdź do menu ustawień, wybierz zakładkę “Interfejs użytkownika (User interface)” i wybierz żądaną strefę czasową (UTC + 1 lub UTC + 2 w przypadku Europy Środkowej).

Odzyskiwanie hasła

Jeśli zapomniałeś hasła, możesz poprosić o nowe hasło za pomocą zakładki “Odzyskaj login”
na stronie logowania do portalu. Po wprowadzeniu adresu e-mail i weryfikacji numeru, otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem, za pomocą którego możesz ustawić nowe hasło.

Dostosowanie przebiegu

Ważne jest, aby okresowo sprawdzać stan licznika GPS. Ta pozycja może być edytowana przez
wybranie opcji “Edytuj” za pomocą koła zębatego przy odpowiednim trackerze, a następnie wpisanie żądanej liczby przy “Drogomierz (km) GPS”(ang. Odometer)a następnie kliknięcie “Zapisz”.

Usuwanie trackera

Ze względów technicznych i związanych z bezpieczeństwem nie można bezpośrednio usuwać trackerów z konta. Jeśli chcesz usunąć tracker, powinieneś zmienić jego nazwę poprzezdodanie czterokrotności “x” (xxxx) przed nazwą trackera. Wtedy nasze zaplecze techniczne usunie goz twojego konta. Miej na uwadze to, że po usunięciu trackera wszystkie powiązane z nim dane zostaną stracone. Aby zmienić nazwę, kliknij ikonę małego koła zębatego przy odpowiednim trackerze i w karcie “Obiekty” wybierz “Edytuj”. Tutaj zmień nazwę trackera z czterokrotnością “x” na przodzie i kliknij “Zapisz”. (usunięcie odbędzie się w ciągu miesiąca).

Dodaj konto podrzędne

Jako główny użytkownik konta możesz również dać innym wgląd w informacje na temat portalu.
Aby to zrobić, musisz utworzyć konto podrzędne. Najpierw przejdź do menu ustawień i następnie do zakładki “konta podrzędne”. Tutaj znajdziesz przegląd swoich subkont. Poniżej pojawi się symbol plusa. Kliknij w niego i pojawi się nowe menu “właściwości konta podrzędnego”. Tutaj możesz wpisać adres e-mail beneficjenta, utworzyć hasło i określić, które trackery, znaczniki, trasy i strefy są widoczne dla konta podrzędnego. Po prawej możesz wskazać, jakie prawa ma konto podrzędne. Po dokonaniu wyborukliknij “zapisz”.

Dodaj Tracker

Menu Trackera zawiera czerwoną strzałkę obok paska wyszukiwania, którą możesz kliknąć, aby dodać nowąnaganiacz zwierza. Pojawi się mały ekran, w którym możesz wpisać kod aktywacyjny, który otrzymałeś i wprowadzić nazwę dla trackera. Na koniec kliknij “dodaj”. Jeśli tracker nie pojawia się od razu, musisz przeładować stronę lub zalogować się ponownie.
Wskazówka: aby zachować łatwość przeglądu dużej floty warto zacząć od numeru tablicy rejestracyjnej! W ten sposób możesz łatwo prześledzić każdy samochód za pomocą paska wyszukiwania.

Zmień hasło

Hasło do konta można łatwo zmienić za pomocą menu ustawień. Przejdź do zakładki “Moje konto” i wprowadź stare hasło pod nagłówkiem “Zmień hasło “, a następnie żądane nowe hasło dwa razydla weryfikacji. Po tym, kliknij ‘zapisz’.

Ustawienia strefy

Strefę lub “geopłot” można ustawić, przechodząc do zakładki “miejsca”, wybierając podkartę “strefy”
a następnie klikając ikonę dodawania stref. Następnie możesz nakreślić strefę, klikając kursorem po mapie. Możesz również określić, w jakim kolorze strefa ma być widoczna i czy powinna być
wyświetlana na mapie z lub bez nazwy. Kiedy jesteś zadowolony, kliknij “zapisz”, aby zakończyć.

Pokaż historię

Możesz poprosić o historię na mapie dla konkretnego trackera na swoim koncie, przechodząc do zakładki “Historia” po lewej stronie. Tutaj możesz wybrać tracker, godzinę, datę i określić co należy filtrować jako postój. Po dokonaniu wyboru możesz kliknąć “pokaż”, aby zobaczyć historię na mapie. W zakładce po lewej wydarzenia będą wyświetlane w porządku chronologicznym i na pasku pod mapą można zobaczyć wykres aktywności trackera i odtwarzać trasę, wybierając prędkość i klikając przycisk odtwarzania.

Konfiguracja trasy

Trasę można ustawić, przechodząc do zakładki “miejsca”, klikając podmenu “trasy” i klikając ikonę dodawania trasy. Możesz teraz wytyczyć trasę na mapie, klikając. Można również dostosować kolor, wskazać, czy trasa powinna być widoczna na mapie i wskazać, jakie powinno być odchylenie trasy. Określi to, kiedy otrzymasz powiadomienie.

SpainSwitzerlandAustriaBelgiumEnglishItalyPolandEuropeGermanDutchCzechDanish